Ajuntament de Barcelona.

Arxiu històric de la ciutat, Casa de l'Ardiaca (Ciutat Vella)

 

 

Ajuntament de Barcelona: Arxiu històric de la ciutat, Casa de l'Ardiaca - Detarima
Casa de l'Ardiaca.
Ajuntament de Barcelona: Arxiu històric de la ciutat, Casa de l'Ardiaca - Detarima
Casa de l'Ardiaca.